Giới Thiệu

giới thiệu
Chào mừng đến với Chungcutherivana!
Chungcutherivana là một nền tảng bất động sản đột phá giúp bạn có thể mua / bán / thuê nhà mà không phải trả bất kỳ khoản môi giới nào.
Chúng tôi đã thực hiện 2 điều để giúp bạn tìm thấy ngôi nhà hoàn hảo:
  • Thứ nhất, chúng tôi đã cẩn thận xác minh từng danh sách và đảm bảo rằng đây là chủ sở hữu trực tiếp hoặc các bên ở chung và không có người trung gian hoặc môi giới. Chúng tôi sử dụng nhiều phương pháp và kỹ thuật để đảm bảo rằng bạn có được một danh sách hoàn toàn miễn phí.
  • Thứ hai, chúng tôi cũng đã cố gắng đảm bảo rằng thông tin tối đa có sẵn cho bạn. Do đó, bạn có thể chọn các căn hộ thoải mái trong ngôi nhà của mình mà không cần thực sự di chuyển tất cả các đặc tính tốt và xấu. Điều này giúp tiết kiệm thời gian và công sức của bạn và với danh sách rút gọn nhanh chóng gồm 4-5 bất động sản, bạn thực sự có thể nhận được một ngôi nhà trong vài giờ!
Nếu bạn là chủ nhà quan tâm đến việc đăng các căn hộ của mình lên Chungcutherivana, vui lòng gửi email cho chúng tôi và chúng tôi sẽ liên hệ để giúp bạn liệt kê tài sản.